FAQ

Vad är kommersiellt rent titan?

Kommersiellt rent titan representeras av fyra olika kvaliteter eller grader: Grad 1, Grad 2, Grad 3 och Grad 4. Egenskaperna hos rent titan varierar mellan de olika graderna där Grad 1 har den högsta korrosionsbeständighet, formbarheten och lägsta styrkan medan Grad 4 har den högsta styrkan men är något mindre formbar.