FAQ

Vad är titan Grad 2?

Titan Grad 2/EN 3.7035/ASTM B 348

Titan Grad 2 är den vanligast förekommande titankvaliteten inom alla produktformer.  Den har liknande egenskaper som Grad 1 men är något starkare. Grad 2 erbjuder en utmärkt balans av måttlig styrka och rimlig duktilitet. Grad 2 är mycket korrosionsbeständig i starkt oxiderande miljöer och den har mycket god svetsbarhet. Typiska grad 2-applikationer finns i korrosionsbeständiga miljöer inom kemi- och offshoreindustrin, i flygplanskonstruktioner där en viss styrka och enkel formbarhet är önskvärt. Materialet används även i värmeväxlare, brandvattensystem, ballastvattensystem, rördelar, flänsar, fästelement, smiden, pumpar, ventiler  med mera.