Användningsområden

Titanium Gateway är Er globala leverantör av titan och speciallegeringar för kritiska applikationer inom medicinimplantat, bil- och flyg/rymdindustri, kemisk industri, offshoremarknaden, försvarsindustrin, sportutrustning och andra högteknologiska tillverkningssektorer.

Vanliga frågor

 • Vad är legerat titan?

  Titanlegeringar är metaller som innehåller en blandning av titan och andra kemiska element. I de flesta fall legeras det med små mängder aluminium och vanadin, oftast 6% respektive 4%, och vissa är även legerade med palladium. Sådana legeringar har mycket hög draghållfasthet och seghet, de är lätta i vikt, har korrosionsbeständighet och förmågan att motstå höga temperaturer. Värmebeständigheten möjliggör en värmebehandlingsprocess efter att legeringen har bearbetats till sin slutliga form, vilket möjliggör en mycket enklare tillverkning av en höghållfast produkt.

 • Vad är kommersiellt rent titan?

  Kommersiellt rent titan representeras av fyra olika kvaliteter eller grader: Grad 1, Grad 2, Grad 3 och Grad 4. Egenskaperna hos rent titan varierar mellan de olika graderna där Grad 1 har den högsta korrosionsbeständighet, formbarheten och lägsta styrkan medan Grad 4 har den högsta styrkan men är något mindre formbar.

 • Vad är titan Grad 1?

  Titanium Grad 1 / EN3.7025/ASTM B265

  Titanium Grad 1 / EN3.7025/ASTM B265

   

  Titan Grad 1 är en av fyra kommersiellt rena titankvaliteter. Det är den mjukaste graden av alla fyra kvaliteter med den högsta formbarheten och korrosionsbeständigheten och lägsta styrkan. Den har en utmärkt svetsbarhet. Typiska tillämpningar för titan Grad 1 är i korrosionsbeständiga miljöer inom kemi- och marinindustrin och inom flygkonstruktion där man efterfrågar lätthet och maximal formbarhet.

   

 • Vad är titan Grad 2?

  Titan Grad 2/EN 3.7035/ASTM B 348

  Titan Grad 2 är den vanligast förekommande titankvaliteten inom alla produktformer.  Den har liknande egenskaper som Grad 1 men är något starkare. Grad 2 erbjuder en utmärkt balans av måttlig styrka och rimlig duktilitet. Grad 2 är mycket korrosionsbeständig i starkt oxiderande miljöer och den har mycket god svetsbarhet. Typiska grad 2-applikationer finns i korrosionsbeständiga miljöer inom kemi- och offshoreindustrin, i flygplanskonstruktioner där en viss styrka och enkel formbarhet är önskvärt. Materialet används även i värmeväxlare, brandvattensystem, ballastvattensystem, rördelar, flänsar, fästelement, smiden, pumpar, ventiler  med mera.

 • Vad är titan Grad 5?

  Titan Grad 5/6AL-4V9/ASTM B 348

  Grad 5 är den titankvaliten som har bredast användningsområde. Den har mycket hög hållfasthet men relativt låg duktilitet. Jämfört med rent titan har Grad 5 mycket högre draghållfasthet och en högre brott- och sträckgräns. Grad 5 är därför att föredra när styrkan är viktigare än korrosionsbeständigheten. Huvudanvändningen av denna kvalitet är i flygplan och rymdfarkoster, även om användningen inom offshoremarknaden ökar. Grad 5 är svetsbar och kan värmebehandlas.